علیرضا جعفری

علیرضا جعفری

استاد علیرضا جعفری دکتری پزشک عمومی مولف کتاب هفت خوان خیلی سبز دبیر رتبه های دو رقمی و سه...
علی مختارنامه

علی مختارنامه

استاد علی مختارنامه کارشناس ارشد عربی (دانشگاه شیراز) با سابقه 7 سال تدریس مدرس مدارس دستغیب –...