علی اصغر جواز

علی اصغر جواز

استاد علی اصغر جواز دبیر رسمی آموزش و پرورش ۲۹ سال سابقه تدریس ۲۰ سال سابقه تدریس حرفه ای کنکور در شیراز و تهران مدرس رتبه های تک رقمی و دو رقمی در استان فارس طراح سوالات آزمونهای آزمایشی در استان فارس ۲۰ سال سابقه تدریس در دبیرستانهای تیزهوشان ناحیه یک و دو شیراز...
علیرضا جعفری

علیرضا جعفری

استاد علیرضا جعفری دکتری پزشک عمومی مولف کتاب هفت خوان خیلی سبز دبیر رتبه های دو رقمی و سه...
علی مختارنامه

علی مختارنامه

استاد علی مختارنامه کارشناس ارشد عربی (دانشگاه شیراز) با سابقه 7 سال تدریس مدرس مدارس دستغیب –...