مازیار وصال

مازیار وصال

استاد مازیار وصال کارشناس ارشد مهندسی مکانیک (دانشگاه شیراز) با سابقه 18 سال تدریس دبیر مدارس...
رضا رضوی

رضا رضوی

استاد رضا رضوی کارشناس ارشد مهندسی شیمی (دانشگاه شیراز) با سابقه 8 سال تدریس دبیر مدارس فرزانگان –...
جلیل اسماعیل پور

جلیل اسماعیل پور

استاد جلیل اسماعیل پور دبیر رتبه های یک و دو رقمی با سابقه بیش از 30 سال تدریس مولف حدود 15 جلد کتاب...