مازیار وصال

مازیار وصال

استاد مازیار وصال کارشناس ارشد مهندسی مکانیک (دانشگاه شیراز) با سابقه 18 سال تدریس دبیر مدارس...
رضا رضوی

رضا رضوی

استاد رضا رضوی کارشناس ارشد مهندسی شیمی (دانشگاه شیراز) با سابقه 8 سال تدریس دبیر مدارس فرزانگان –...