گروه آموزشی ماز

  • بزرگترین برگزارکننده آزمون و کلاس آنلاین در کشور
  • مولف کتاب های زیست خیلی سبز و گاج
  • برگزارکننده همایش های کشوری زیست