استاد مازیار وصال

  • کارشناس ارشد مهندسی مکانیک (دانشگاه شیراز)
  • با سابقه 18 سال تدریس
  • دبیر مدارس فرزانگان