استاد علی مختارنامه

  • کارشناس ارشد عربی (دانشگاه شیراز)
  • با سابقه 7 سال تدریس
  • مدرس مدارس دستغیب – فرزانگان