استاد رضا رضوی

  • کارشناس ارشد مهندسی شیمی (دانشگاه شیراز)
  • با سابقه 8 سال تدریس
  • دبیر مدارس فرزانگان – دستغیب