استاد راضیه ورع

  • کارشناس ارشد آمار ریاضی
  • با سابقه 15 سال تدریس
  • دبیر دانش آموزان نمونه دولتی